Услуги

Новости

Контакт

         Денеска на  05.09.2018 година се одбележуваат дваесет и осум години од формирањето на Заводот за превенција, лекување и рехабилитација како нов квалитет во лекувањето на заболувањата на респираторниот систем кои имаат тренд на постојан пораст.